Přihlášení uživateleCeloroční provoz areálu
a činnost oddílů a odborů
T. J. SOKOL PŘEROV
jsou realizovány
za finanční spoluúčasti
statutárního města Přerova


Olomoucký kraj
finančně přispívá na provoz
areálu a činnost
oddílů a odborů
T. J. SOKOL PŘEROV


počítadlo.abz.cz

Předškolní děti


Cvičení předškolních dětí

   Předškolní věk je pokládán za období nejvhodnější pro tvorbu motorických spojení, dítě ískává pozitivní vztah k tělesné výchově i pro další období. Schopnost soustředění je však omezená- po 10 až 15 minutách dochází k fyzické a psychické únavě. Děti jsou schopné značné pohybové aktivity a autoregulaci si určují míru zátěže.Mají předpoklady učit se novým pohybům analytického charakteru, kde velkou úlohu hraje vhodná motivace.
   Cvičební jednotka předškolních dětí obsahuje jednoduchá cvičení( krátké celky) emociálně motivována( dramatizace, říkanky, zpěv, hudba). Zdravotní cviky pro správné držení těla, pohybovou výchovu, rytmická cvičení a dále rozvíjí přirozené schopnosti dětí – chůzi, běh, lezení, házení, chytání a hry. K rozvoji pohybových schopností dovedností využíváme vhodné tělovýchovné náčiní a nářadí, které máme pro děti v dostatečném množství a snažíme se, aby každá hodina byla pro děti zábavná a pestrá.
   Oddíl předškolních dětí navštěvují děti ve věku 4- 6 let a cvičí samostatně bez rodičů.


Created and programmed by Jakub Navařík 2013