Přihlášení uživateleCeloroční provoz areálu
a činnost oddílů a odborů
T. J. SOKOL PŘEROV
jsou realizovány
za finanční spoluúčasti
statutárního města Přerova


Olomoucký kraj
finančně přispívá na provoz
areálu a činnost
oddílů a odborů
T. J. SOKOL PŘEROV


počítadlo.abz.cz

Rodiče s dětmi


Cviceni rodicu s detmi

   Společné cvičení pro děti ( věk 2 - 4 roky) a jejich rodiče, nebo prarodiče. Ve cvičebních hodinách se respektují fyziologická specifika dětí tohoto věku. se zaměřením na pohybový rozvoj hrubé a jemné motoriky, mechanické a pohybové paměti a základy rytmické i pohybové výchovy.
   Cvičení složky Rodiče a děti probíhá 1x týdně: v úterý od 16:00 do 17:00 hod.
Cvičební hodina má 3 části:


Společné rozcvičení rodiče s dítětem
   Využití různého náčiní i nářadí, hudby apod. Rodič je pro dítě důležitý motivační vzor, dítě má u něj pocit jistoty, rychleji si zvyká na nové prostředí a rodič mu dopomáhá a zajišťuje jeho bezpečnost.

Cvičení na nářadí a s náčiním
   Variabilní forma překážkové dráhy, rozvíjí se celková pohybová koordinace a prostorová orientace s využitím žíněnek, žebřin, šv.beden, trampolínky, gym-gamu, prolézaček,skluzavky, kruhů, žebříku, barevného padáku, obručí, gymballu a j.

Závěr hodiny
   Společné hry rodičů a dětí, hry s padákem, pohádky, písničky, závodivé hry….

   Děti do 4 let cvičí s rodiči, prarodiči nebo příbuznými staršími 18 let , pod vedením zkušených cvičitelů - Zora Zahradová, Jindřich šoupal a Luboš Veruzáb
   Přítomnost rodiče, který je s dítětem po celou hodinu v kontaktu, je důležitá nejen k snadnější adaptaci v novém prostředí a kontaktu s jinými lidmi, ale jako nutná dopomoc dítěti při cvičení na nářadí. Rodič napomáhá povzbuzováním i vlastním vzorem, dítě tak má zpočátku větší pocit jistoty v novém prostředí. Tím je plně respektována jeho individualita.


Created and programmed by Jakub Navařík 2013